1

I pressemeldingen kommer den russiske ambassaden i Norge med det den omtaler som en «kommentar i forbindelse med situasjonen i det bilaterale forholdet».

Her heter det blant annet:

«Den russiske part har i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette.

Urix forklarer: Norge og Russland – går alt i feil retning?
Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.»

–Har ikke brutt folkeretten
Ambassaden beklager også at Nato ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.

«Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina», hevdes det.

Ambassaden kommenterer også visum-nekten til stortingspolitikerne Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell. Stortingets utenriks- og forsvarskomité skulle etter planen ha besøkt Moskva i starten av februar, men turen ble avlyst etter at Solhjell og Grande ikke fikk visum.